Diëtist Noami de Werdt

Als allround diëtist ben ik gespecialiseerd in voedingsadvies voor mensen met een kinderwens, zwangere vrouwen en kinderen.

Ik hou als kinderdiëtist/diëtist spreekuur op vaste dagen op mijn praktijk in Empel / Den Bosch.

Overgewicht onder jongeren iets toegenomen

In Nederland neemt overgewicht toe onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, die het CBS heeft uitgevoerd onder 4.200 deelnemers van 4 tot 25 jaar. Jongeren met overgewicht zijn minder positief over hun eigen gezondheid dan jongeren zonder overgewicht.

Jongvolwassenen vaker overgewicht

Van de 4- tot 25-jarigen had in 2019-2020 in totaal 18 procent overgewicht. In de periode 2015-2018 was dit nog 16 procent. Hoe ouder, hoe meer overgewicht. Bij jongvolwassenen komt overgewicht het meest voor: 25 procent van de 18-25 jarigen. Bij 12 tot 18 jarigen is dit 15 procent, bij kinderen tussen 4 en 12 jaar is dit bijna 13 procent.

Minder positief over gezondheid

Voor kinderen tot 12 jaar is er geen noemenswaardig verschil in gezondheidsbeleving tussen kinderen met en zonder overgewicht. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan jongeren zonder overgewicht. Van de jongeren van 12 tot 18 jaar zonder overgewicht ervaart 93 procent de eigen gezondheid als (zeer) goed. Bij hun leeftijdsgenoten met overgewicht is dit 83 procent. Jongvolwassenen zonder overgewicht ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed (90 procent) dan jongvolwassenen met overgewicht (84 procent).

Bron: Nieuws! voor diëtisten
Bron: CBS

Nog meer artikelen & blogs: