Vergoeding dietist

Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en Jeroen Bosch Huisartsen (JBH).

Vanaf 2021 wordt dieetadvisering 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. 

Dieetadvisering binnen deze ketenzorg is uitgesloten van het wettelijk verplicht eigen risico. 

Vergoeding dietist / kinderdiëtist

Vanaf 2021 wordt dieetadvisering 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven voor een consult zijn vastgesteld door de verzekeraars zelf en variëren, maar gemiddeld ligt dit rond de €74,00 per uur. Dit komt neer op één intakegesprek en 3-4 vervolggesprekken. 

De geleverde zorg wordt verrekend met het verplicht eigen risico. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hebben géén verplicht eigen risico. 
 

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten. Het aantal uren kan per zorgverzekeraar en aanvullend pakket verschillen. Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt heeft contracten afgesloten met alle Zorgverzekeraars of via deze link van Zorgwijzer.

Krijg je geen vergoeding vanuit je aanvullende verzekering of zijn de uren uit de basisverzekering op, dan zijn de overige kosten voor jezelf. Je ontvangt dan zelf de factuur. Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt hanteert voor het voedings- en/of dieetadvies het tarief van €20,00 per kwartier.

Dieetadvisering voor mensen met een chronische ziekten zoals diabetes mellitus (DM), hart- en vaatziekten (CVRM: cardiovasculair risicomanagement)  en/of longziekten (COPD) zijn vaak opgenomen in de ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen jouw huisarts en andere zorgverleners. Zij hebben afspraken gemaakt over de uitvoering en samenwerking van de geleverde zorg. De consult kosten worden betaald door de huisartsen zorggroep waar jouw huisarts bij aangesloten is.

Dieetadvisering binnen deze ketenzorg is uitgesloten van het wettelijk verplicht eigen risico. Het is zinvol om bij jouw huisarts/praktijkondersteuner te informeren naar de mogelijkheden.

Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en Jeroen Bosch Huisartsen (JBH). Op 1 januari 2023 ontstond Jeroen Bosch Huisartsen uit het samengaan van Zorggroep Chronos en Zorggroep BeRoEmD. 

De diëtist is vanaf 1 augustus 2011 direct toegankelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van een arts of specialist niet meer noodzakelijk, met uitzondering van huisbezoeken. Echter, bevat een verwijsbrief vaak wel waardevolle informatie die belangrijk is voor de juiste behandeling.

De kosten van de consulten die voor vergoeding in aanmerking komen declareert Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar of huisartsen zorggroep.

Als je geen of onvoldoende vergoeding krijgt of indien je de consulten zelf wil betalen, ontvang je zelf de factuur. De facturen worden per e-mail verstuurd. Deze dien je binnen 14 dagen te voldoen.

Indien je de consulten zelf wilt betalen, of als je meer consulten wilt dan de zorgverzekering/ketenzorg vergoedt, dan worden de onderstaande tarieven gehanteerd:

De behandeltijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

  1. Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en/of medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren. Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt hanteert voor het voedings- en/of dieetadvies het tarief van €20,00 per kwartier.

  • Intakegesprek €100,00 – 120,00 (60 min + individueel dieetvoorschrift: 15-30 min)
  • Vervolgconsult €40,00 (30 min)
  • Lang consult / jaarcontrole €60,00 (45 min)
  • Kort consult / weegconsult  €20,00 (15 min)
  • Telefonisch consult / e-mail consult €20,00 (per 15 min)
  • Individueel dieetvoorschrift €20,00 (per 15 min)
  • Toeslag huisbezoek €35,00. 


*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.