Wat zijn zorgpaden?

Een zorgpad is een verzameling van methodes en hulpmiddelen voor een bepaalde groep patiënten, geeft helderheid over de stappen in het zorgproces en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.

Zorgpaden

Zorgpad Diabetes Gravidarum (zwangerschapsdiabetes)

Zorgpad zwangerschapsdiabetes is een samenwerkingsverband met Jeroen Bosch ziekenhuis (gynaecoloog, internist, diabetesverpleegkundige, diëtist), Coöperatie verloskundigen ’s-Hertogenbosch e.o. en eerstelijns diëtisten. Met het doel dat zwangeren na diagnose zwangerschapsdiabetes binnen één week dieetadvisering krijgen dicht bij huis.

Zorgpad Gezonde Leefstijl voor Kinderen

Zorgpad Gezonde Leefstijl voor kinderen heeft als doel te begrijpen waarom een kind overgewicht heeft. In het JBZ wordt met name onderzoek en diagnostiek uitgevoerd. Vaak is een aanpassing in de leefstijl (voeding, beweging en ontspanning) de basis van de aanpak. Blijkt voeding de hoofdkern te zijn, dan wordt er ondersteuning in de buurt gezocht en word ik ingeschakeld. Hierbij werk ik nauw samen met behandelteam uit JBZ, maar ook met andere behandelaars in de 1e lijn, zoals op fysiotherapeuten, beweegcoaches, ambulant begeleiders en de GGD.

Zorgpad Voedselallergie voor Kinderen

Zorgpad voedselallergie voor kinderen is een samenwerkingsverband met kinderartsen/physician assistant JBZ, GGD HvB jeugdgezondheidszorg en (kinder)diëtisten regio Den Bosch e.o. Hierin hebben we een werkwijze stroomschema ontwikkeld bij vroeg introductie pinda en ei voor kinderen met eczeem ter preventie van het ontwikkelen van een voedselallergie.