Praktijkinformatie

Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt is gevestigd op verschillende spreekuurlocaties. Je kunt op meerdere dagen per week bij mij terecht op mijn spreekuur.

De praktijk is rolstoel toegankelijk en in de directe omgeving kun je gratis parkeren. 

Op indicatie van jouw (huis)arts kan ik je ook thuis bezoeken.

Netwerken

DINETT: Diëtisten netwerk Transmuraal regio Den Bosch

Dinett is een samenwerkingsverband van diëtisten binnen verschillende soorten organisaties in de regio Den Bosch. De regio valt samen met het adherentiegebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het transmuraal netwerk van diëtisten in de regio Den Bosch is een modern, innovatief, dynamisch en laagdrempelig netwerk waar de experts op voedingsgebied samenwerken in de dieetbehandeling, tussen en binnen de lijnen in de zorg. Hierdoor wordt de zorg optimaal geleverd, dichtbij en in aansluiting op de behoefte van de cliënt.
In 2013 heb ik als bestuurslid DINETT mee opgericht en heb ik het penningmeesterschap t/m 2017 uitgevoerd. Nu ben ik actief lid binnen DINETT en diverse zorgpaden waar de 1e lijn- en 2e lijnszorg samenwerken.

NKD: Landelijk Netwerk Kinderdiëtisten

NKD is een samenwerking van gekwalificeerde kinderdiëtisten die werken in de 1e, 2e en 3e lijnszorg en public health sector. Ons doel is zorgen voor een optimale kwaliteit van de voedings- en dieetzorg voor kinderen van 0-18 jaar. Sinds de start van het netwerk kinderdiëtisten ben ik actief lid. Elk kwartaal heb ik met een aantal collega kinderdiëtisten uit dit netwerk overleg en casuïstiekbesprekingen.

NVD: Nederlandse Vereniging van Diëtisten

NVD is de beroepsvereniging van diëtisten met ongeveer 2800 leden.

KP: Kwaliteitsregister Paramedici

KP maakt werk van kwaliteit in de paramedische zorg. Hoe? Door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd.

Vakantieperiode

Wij wensen je een hele zonnige & fijne vakantieperiode toe!

De praktijk is gesloten van:
  • Woensdag 10 juli tot 17 juli ‘24
  • Maandag 29 juli tot 10 augustus ‘24