BEHANDElSOVEREENKOMST

Voordat ik over kan gaan tot behandeling van jou of je kind dient een behandelingsovereenkomst te worden getekend.

Dit formulier vind je op deze pagina samen met de nodige informatie van deze overeenkomst.

Toestemmingsformulier Behandelovereenkomst