Diëtist Noami de Werdt

Als allround diëtist ben ik gespecialiseerd in voedingsadvies voor mensen met een kinderwens, zwangere vrouwen en kinderen.

Ik hou als kinderdiëtist/diëtist spreekuur op vaste dagen op mijn praktijk in Empel / Den Bosch.

Kabinet gaat omgeving van kinderen gezonder maken

Om overgewicht tegen te gaan, gaat het kabinet de omgeving van kinderen gezonder maken. Zo wordt kindermarketing van ongezond voedsel wettelijk beperkt. Ook krijgen gemeenten een wettelijke bevoegdheid om nieuwe fastfood-vestigingen te weren. Daarnaast stelt het kabinet de komende 3 jaar 62 miljoen euro beschikbaar om een forse impuls te geven aan betere hulp en begeleiding voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Nieuwe preventie-aanpak

De nieuwe preventie-aanpak heeft een sterke focus op overgewicht en voeding. Zo investeert het kabinet vanaf 2022 ook extra in het programma “Gezonde School”. Het lange termijn doel is dat in 2040 op alle scholen een gezonde-school-coördinator actief is. Daarnaast wordt het aantal gezonde schoolkantines in het voorgezet onderwijs en MBO uitgebreid. Verder is het doel dat in 2025 100 dagattracties aan de slag zijn met een gezonder aanbod. Sportlocaties gaan aan de slag met een gezonder aanbod in de sportomgeving via de Teamfit-aanpak. Het is de bedoeling dat in 2030 5.000 sportlocaties hierbij aangesloten zijn.

Meer sporten en bewegen

Naast een gezond voedingspatroon spelen ook sporten en bewegen een belangrijke rol in het tegengaan en voorkomen van overgewicht. Daarom wil het kabinet meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen rond scholen, van en naar werk en in de wijk. Met de Fietsersbond en Wandelnet wordt bijvoorbeeld gewerkt aan betere wandel- en fietsroutes van en naar scholen. In de praktijk zal onderzocht worden hoe er beter kan worden samengewerkt tussen scholen en sportverenigingen, zodat er zowel op school als na school meer kan worden gesport.

‘Tegenwicht bieden aan verleidingen’

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer op 9 december een Kamerbrief gestuurd met de nieuwe preventie-aanpak. Hij licht toe: ‘Mensen moeten zelf kunnen beslissen wat ze eten en drinken en dat moeten we vooral zo houden. Maar die vrije keuze staat enorm onder druk door marketing en een steeds verder groeiend aanbod van fastfood overal om ons heen. Op weg naar school en werk en op social media word je aan de lopende band verleid om ongezonde keuzes te maken. Daar willen we als kabinet tegenwicht aan bieden met de wettelijke inperking van kindermarketing en gemeentelijke bevoegdheden om nieuwe fastfoodvestigingen te weren. Zodat mensen een steuntje in de rug krijgen om echt zelf te kiezen wat ze eten en drinken. Ik hoop natuurlijk dat mensen dan vaker de gezonde keuze maken.’

Bron: Rijksoverheid

Bron: Nieuws voor diëtisten

Nog meer artikelen & blogs: