Diëtist Noami de Werdt

Als allround diëtist ben ik gespecialiseerd in voedingsadvies voor mensen met een kinderwens, zwangere vrouwen en kinderen.

Ik hou als kinderdiëtist/diëtist spreekuur op vaste dagen op mijn praktijk in Empel / Den Bosch.

Foodwatch wil verbod op kindermarketing voor junkfood

Kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Foodwatch roept daarom op tot een strenge wetgeving die alle vormen van marketing voor ongezonde voeding gericht op jongeren tot 18 jaar verbiedt. De consumentenrechtenorganisatie lanceert een petitie ter ondersteuning van de oproep. 

Voortdurende blootstelling aan marketing

Van alle reclame voor voedingsmiddelen in Nederland is 75 procent voor junkfood. Uit recent onderzoek van KRO-NCRV Pointer blijkt dat hier miljarden euro’s in omgaan. Foodwatch waarschuwt dat kinderen voortdurend worden blootgesteld aan marketing voor snacks en dranken die bijdragen aan overgewicht. Dit vormt een directe bedreiging voor hun gezondheid. Juist op plekken waar veel kinderen zijn, is veel reclame voor junkfood: op sportvelden, in kinderprogramma’s, op websites en via sociale media als TikTok en Instagram. Ook influencers – die voor veel kinderen als rolmodellen fungeren – laten zich vaak betalen om ongezonde producten aan te prijzen, vaak vermomd als gewone content.

Kindgerichte supermarktacties

Ook blijkt uit de monitor kindermarketing voor voedingsproducten dat er in 2023 meer kindgerichte supermarktacties zijn geweest. Onderzoekers constateren meer sponsoring van sportevenementen door voedingsmerken. En in het voortgezet onderwijs en het mbo heeft maar liefst 65 procent van de instellingen frisdrank- en/of snackautomaten met daarin vooral producten met veel zout, suiker en/of verzadigde vetten.  

Toenemend overgewicht onder kinderen 

Uit CBS-gegevens blijkt dat 17 procent van alle kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar in 2022 overgewicht had. In sommige wijken is dit zelfs 1 op de 3 kinderen. In 2014 was dit nog 15 procent. De toename is vooral te zien bij 18- tot 25-jarigen: van 21 procent in 2014 naar 25 procent in 2022. Ondanks de huidige afspraken in het Nationaal Preventieakkoord daalt het percentage kinderen met overgewicht niet significant. Prognoses van het RIVM tonen aan dat dit percentage in 2040 nog steeds op 14 procent zal liggen, in plaats van de beoogde 9 procent. Volgens Foodwatch betekent dit dat de huidige maatregelen tekortschieten. 

Huidige aanpak faalt

Volgens Foodwatch is de huidige aanpak van obesitas en overgewicht ontoereikend. Foodwatch vindt dat het Nederlandse beleid, gebaseerd op bewustwording, verder onderzoek en zelfregulering door de voedingsindustrie, faalt in het terugdringen van deze problemen. De Nederlandse reclamecode en vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven blijken niet effectief te zijn. Foodwatch roept de overheid daarom op tot strenge wetgeving die kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen tot 18 jaar verbiedt. 

Bron: Foodwatch   

Bron: Nieuws voor Dietisten

Nog meer artikelen & blogs: