Diëtist Noami de Werdt

Als allround diëtist ben ik gespecialiseerd in voedingsadvies voor mensen met een kinderwens, zwangere vrouwen en kinderen.

Ik hou als kinderdiëtist/diëtist spreekuur op vaste dagen op mijn praktijk in Empel / Den Bosch.

Richtlijn overgewicht en obesitas bij kinderen gepubliceerd

De nieuwe richtlijn Overgewicht en obesitas bij kinderen is gepubliceerd. Het document maakt deel uit van de nieuwe richtlijn “Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen”. Het deel over volwassenen zal later dit jaar verschijnen.

Inhoud van de richtlijn

In Nederland heeft bijna 1 op de 6 kinderen tussen 4 en 18 jaar overgewicht (12 procent) of obesitas (4 procent). De richtlijn beschrijft diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas of overgewicht, in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Er wordt specifiek ingegaan op het inzetten van een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), al dan niet op maat gemaakt of het gebruik van losse componenten. Andere onderwerpen zijn de gezinsaanpak, voedingsinterventies, beweeginterventies, gedragsveranderingstechnieken, aanpakken van psychosociale factoren versus GLI, praten over gewicht, optimale uitkomstmaten en de organisatie van zorg.

Kernboodschap

De belangrijkste boodschap van het kinderdeel van de richtlijn is dat het behandelaanbod dient aan te sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. Voorafgaand aan de behandeling is het daarom belangrijk inzicht te krijgen in (bio)medische factoren, psychosociale factoren zoals kenmerken van het kind, het gezin en de context, en leefstijlfactoren zoals voeding, beweging en slaap. Op basis hiervan kan in overleg met het kind en het gezin worden bepaald wat de beste aanpak wordt.

Over de richtlijn

De richtlijn vervangt de oude richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij kinderen en volwassenen (2008) en de Zorgstandaard Obesitas (2010). Het kinderdeel van de richtlijn dient gebruikt te worden in combinatie met het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (2018) en de Handreiking voor lokale initiatiefnemers en projectleiders (2021) en andere materialen voor beleid en praktijk die zijn ontwikkeld ten behoeve van de aanpak “Kind naar Gezonder Gewicht” (zie https://kindnaargezondergewicht.nl/). Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Care for Obesity (een project van de Vrije Universiteit Amsterdam) en het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Bron: Nieuws! voor diëtisten
Bron: Partnerschap Overgewicht Nederland

Nog meer artikelen & blogs: